Nyheter

För sökande till högre stipendier ur såväl Gålöstiftelsen som Sixten Gemzéus stiftelse gäller följande:

Även här har nu arbetet i beredningsgrupp och arbetsutskott tagit vid.

Efter en första beredning kommer en del av de sökande att få ett negativt besked i mitten på april. För resterande sökande sker en andra beredning som avslutas med beslut taget av Gålöstiftelsens och Sixten Gemzéus stiftelses styrelse i mitten på maj. Därefter kommer besked om huruvida man fått stipendium eller ej.

I år har inkommit ca 115 ansökningar om stipendium ut Sixten Gemzéus stiftelse och Gålöstiftelsen (stipendium för högre utlandsstudier). Till den summan skall vi också lägga till 100 ansökningar, som hitintills har inkommit, avseende stipendium för studieresor. Kraven för dessa stipendier är densamma för våra högre stipendier.

Av dessa 115 ansökningar tilldelas en midre del stipendier ur vardera stiftelsen (ur Gålöstiftelsen endast för sökande som är skrivna i Storstockholm, utom Södertälje, Nykvarn, Nynäshamn och Norrtälje). De allra flesta, för att inte säga alla, sökanden har utomordentliga kvalifikationer. Ett avslag antingen i mitten på april eller i maj innebär inte att man för alltid är ”diskkvalificerad” för att erhålla stipendium ur stiftelsen. Alla är välkomna att återkomma med en förnyad ansökan.

Utbetalning av stipendium sker i början på september.

photo

För såväl stipendiater ur Sixten Gemzéus stiftelse som ur Gålöstiftelsen kommer i samband med besked om tilldelning av stipendium också en inbjudan till stiftelsernas årshögtid i Berwaldhallen. I inbjudan framgår naturligtvis dag och tidpunkt för evenemanget. Årshögtiden är i år onsdagen den 4 juni kl. 17.00 med samling från kl. 16.30. I Berwaldhallen kommer bl. a. musik/sång att framföras av stipendiater ur såväl Sixten Gemzéus stiftelse som ur Gålöstiftelsen. Efter ordförandens (landshövdingens) högtidstal kommer diplom att utdelas till närvarande studiestipendiater. Det är trevligt om så många som möjligt deltar i denna fina och högtidliga ceremoni!

Nyheter
image
2013-11-18