Styrelsen i Sixten Gemzéus stiftelse

Självskrivna ledamöter

Landshövdingen i Stockholms län Chris Heister (ordförande)

Domprost Hans Ulfvebrand

Utbildningsdirektör Anders Carstorp

Valda ledamöter

F. Generalsekreterare/Konsult Elisabet Andersson (medlem i arbetsutskottet)

Kammarrättsråd Curt Berglund

Placeringsdirektör Henrik Bonde (kassaförvaltare och medlem i arbetsutskottet)

Universitetskansler Lars Haikola

Projektledare Monica Boye-Möller (medlem i arbetsutskottet)

Major Ingemar Persson (verkställande ledamot/sekreterare och medlem i arbetsutskottet)

Rektor Claes-Göran Widlund (vice ordförande och ordförande i arbetsutskottet)

Hedersledarmöter

Direktör Nils-Axel Frisk

F. Borgarråd Margareta Schwartz

F. Länsråd Gunnar Tysk

Nyheter
image
2013-11-18